อาคารบางกอกทาวเวอร์

ที่อยู่ : เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
ผู้ชม ครั้ง

อาคารบางกอกทาวเวอร์ Bangkok Tower