อาคารบางกอกทาวเวอร์

ที่อยู่ : เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

อาคารบางกอกทาวเวอร์ Bangkok Tower