ที่ว่าการอำเภอจุน

ที่อยู่ : อำเภอจุน (พะเยา - อำเภอ) พะเยา

ที่ว่าการอำเภอจุน Chun District Office