ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด

ที่อยู่ : อำเภอน้ำปาด อุตรดิตถ์

ที่ว่าการอำเภอน้ำปาด Nam Pat District Office