มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ที่อยู่ : อำเภอห้วยราช บุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง Ramkhamhaeng University