มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ที่อยู่ : อำเภอห้วยราช บุรีรัมย์