สถาบันไทย-เยอรมัน

ที่อยู่ : อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี