ด่านศุลกากรเชียงแสน

ที่อยู่ : อำเภอเชียงแสน เชียงราย