ด่านศุลกากรเชียงแสน

ที่อยู่ : อำเภอเชียงแสน เชียงราย

ด่านศุลกากรเชียงแสน Chiang Saen Customs House