มหาวิทยาลัยพายัพ

ที่อยู่ : อำเภอสันทราย (เชียงใหม่-อำเภอ) เชียงใหม่
ผู้ชม ครั้ง

มหาวิทยาลัยพายัพ Phayap University