มหาวิทยาลัยพายัพ

ที่อยู่ : อำเภอสันทราย (เชียงใหม่-อำเภอ) เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยพายัพ Phayap University