มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ที่อยู่ : อำเภอเมืองยะลา ยะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา Yala Rajabhat University