มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ที่อยู่ : อำเภอเมืองยะลา ยะลา
ผู้ชม ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา Yala Rajabhat University