โรงเรียนเลยพิทยาคม

ที่อยู่ : อำเภอเมืองเลย เลย

โรงเรียนเลยพิทยาคม Loei Phitthayakhom School