โรงเรียนบ้านขาม

ที่อยู่ : อำเภอมหาชนะชัย ยโสธร

โรงเรียนบ้านขาม Ban Khum School