ห้างทองโต๊ะกังเยาวราช

ที่อยู่ : แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

ห้างทองโต๊ะกังเยาวราช ToeKang