ห้างทองโต๊ะกังเยาวราช

ที่อยู่ : แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
ผู้ชม ครั้ง

ห้างทองโต๊ะกังเยาวราช ToeKang