ที่ว่าการอำเภออ่าวลึก

ที่อยู่ : อำเภออ่าวลึก กระบี่