สถานีขนส่งพะเยา

ที่อยู่ : อำเภอเมืองพะเยา พะเยา

สถานีขนส่งพะเยา Phayao Bus Terminal