สถานีตำรวจภูธรตำบลฉลุง

ที่อยู่ : อำเภอเมืองสตูล สตูล

สถานีตำรวจภูธรตำบลฉลุง Chalung Police Station