ศูนย์ลำไยทอง

ที่อยู่ : อำเภอเมืองลำพูน ลำพูน

ศูนย์ลำไยทอง Lamyai Thong Center