ด่านบูเก๊ะตา

ที่อยู่ : อำเภอแว้ง นราธิวาส

ด่านบูเก๊ะตา Buketa Checkpoint