มหาวิทยาลัยราชภัฏลพบุรี

ที่อยู่ : อำเภอเมืองลพบุรี ลพบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏลพบุรี Rajablat Institute of Lopburi