มหาวิทยาลัยราชภัฏลพบุรี

ที่อยู่ : อำเภอเมืองลพบุรี ลพบุรี
ผู้ชม ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลพบุรี Rajablat Institute of Lopburi