ค่ายจุฬาภรณ์

ที่อยู่ : อำเภอลำสนธิ ลพบุรี

ค่ายจุฬาภรณ์ Khai Chulaphorn