ด่านช่องสะงำ

ที่อยู่ : อำเภอภูสิงห์ ศรีสะเกษ

ด่านช่องสะงำ Chong Sangam Checkpoint