ด่านช่องสะงำ

ที่อยู่ : อำเภอภูสิงห์ ศรีสะเกษ
ผู้ชม ครั้ง

ด่านช่องสะงำ Chong Sangam Checkpoint