สำนักงานเทศบาลจังหวัดตาก

ที่อยู่ : อำเภอเมืองตาก ตาก
ผู้ชม ครั้ง

สำนักงานเทศบาลจังหวัดตาก Municipality Office of Tak