สำนักงานเทศบาลจังหวัดตาก

ที่อยู่ : อำเภอเมืองตาก ตาก

สำนักงานเทศบาลจังหวัดตาก Municipality Office of Tak