โรงพยาบาลชุมพร

ที่อยู่ : อำเภอเมืองชุมพร ชุมพร
ผู้ชม ครั้ง

โรงพยาบาลชุมพร Chumphon Hospital