โรงพยาบาลชุมพร

ที่อยู่ : อำเภอเมืองชุมพร ชุมพร

โรงพยาบาลชุมพร Chumphon Hospital