ศาลแขวงชลบุรี

ที่อยู่ : อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี

ศาลแขวงชลบุรี Chonburi District Court