กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ที่อยู่ : อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Department of Medical Science