กระทรวงพาณิชย์

ที่อยู่ : อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

กระทรวงพาณิชย์ Ministry of Commerce