สำนักงานประปาพัทยา

ที่อยู่ : อำเภอบางละมุง ชลบุรี

สำนักงานประปาพัทยา Waterworks Office of Pattaya