การไฟฟ้านครหลวงบางใหญ่

ที่อยู่ : อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี
ผู้ชม ครั้ง

การไฟฟ้านครหลวงบางใหญ่ The Metropolitan Power Board Bang Yai