ศาลปกครองขอนแก่น

ที่อยู่ : อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น