ศูนย์วัณโรค เขต 6

ที่อยู่ : อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น
ผู้ชม ครั้ง

ศูนย์วัณโรค เขต 6 Tuberculosis Center Region 6