ศูนย์วัณโรค เขต 6

ที่อยู่ : อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น

ศูนย์วัณโรค เขต 6 Tuberculosis Center Region 6