ศูนย์วัณโรค เขต 6

ที่อยู่ : อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น