โรงเรียนปัญจพิทยาคาร

ที่อยู่ : อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

โรงเรียนปัญจพิทยาคาร Pancha Phitthayakhan School