ปรับสีเว็บปกติ
 

สนามบินขอนแก่น

ที่อยู่ : อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น
ผู้ชม ครั้ง

สนามบินขอนแก่น Khon Kaen Airport

รีวิว :
0 ดาว
ไม่ทราบว่าจะเข้าสู่เวบบอร์ดของสนามบินอย่างไร  อยากจะฝากไปถึงเจ้าหน้าที่ในส่วนของการตรวจกระเป๋าเดินทางของสนามบินด้วยว่า อยากให้แสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่บ้าง หาวิธีการแก้ไข  วันนี้แฟนผมกลับจาก กทม มาที่ขอนแก่น มีการสลับกระเป๋าเดินทางกัน เจ้าหน้าที่ไม่แสดงความรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นเลย  ควรมีการตรวจสัญลักษณ์ให้ชัดเจนก่อนแจกกระเปาโดยสาร เพื่อความไม่ผิดพลาดและเดือดร้อนของผู้โดยสาร เข้าใจว่าความผิดพลาดอาจเกิดขึน้ได้ แต่กรุณาแสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ด้วย



เวลา 13.50  วันที่ 18 เมษายน 2555



รบกวนฝากถึงทางท่าอากาศยานด้วยครับ
19 Apr 2012 03 49
b
16.4656987231898
102.7823138237