แหล่งทำกล้วยตาก

ที่อยู่ : อำเภอบางกระทุ่ม พิษณุโลก

แหล่งทำกล้วยตาก Sun-Dried Banana Source

รีวิว :
0 ดาว
งง จัง
15 Apr 2011 01 07
ปลายฉัตร