หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง

ที่อยู่ : แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ

หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง ์Laemthong