ด่านตรวจคนเข้าเมือง

ที่อยู่ : อำเภอแม่สาย เชียงราย

ด่านตรวจคนเข้าเมือง Immigration Office