ด่านตรวจคนเข้าเมือง

ที่อยู่ : อำเภอแม่สาย เชียงราย
ผู้ชม ครั้ง

ด่านตรวจคนเข้าเมือง Immigration Office