หมู่บ้านภัสสร 5 สาทร

ที่อยู่ : เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ