ร้อยทหารพรานจู่โจม 958

ที่อยู่ : อำเภอเชียงของ เชียงราย