ร้อยทหารพรานจู่โจม 958

ที่อยู่ : อำเภอเชียงของ เชียงราย

ร้อยทหารพรานจู่โจม 958 Company Scout Attack958