สถานีรถไฟชุมทางแก่งคอย

ที่อยู่ : อำเภอแก่งคอย สระบุรี
ผู้ชม ครั้ง

สถานีรถไฟชุมทางแก่งคอย Kaeng Khoi Train Station