สถานีรถไฟชุมทางแก่งคอย

ที่อยู่ : อำเภอแก่งคอย สระบุรี

สถานีรถไฟชุมทางแก่งคอย Kaeng Khoi Train Station