สถานีรถไฟบางกระทุ่ม

ที่อยู่ : อำเภอบางกระทุ่ม พิษณุโลก