โรงเรียน บางบัว

ที่อยู่ : 8 หมู่หมู่ 4 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โรงเรียน บางบัว Bang Bua School