หมู่บ้านกฤษดานคร 21

ที่อยู่ : อำเภอบางพลี สมุทรปราการ