อาคารทิปโก้

ที่อยู่ : เขตพญาไท กรุงเทพฯ
ผู้ชม ครั้ง

อาคารทิปโก้ Tipco Building