ร้านอมร

ที่อยู่ : ถนน9943 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ