โรงงานไวไว

ที่อยู่ : อำเภอสามพราน นครปฐม

โรงงานไวไว Wai Wai Factory