ตลาดยิ่งเจริญ

ที่อยู่ : 259/99 หมู่หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ

ตลาดยิ่งเจริญ Ying Charoen Market