โรงเรียน สมาหารศึกษา

ที่อยู่ : เขตพระโขนง กรุงเทพฯ