โรงเรียน สมาหารศึกษา

ที่อยู่ : เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

โรงเรียน สมาหารศึกษา Sama Han Sueksa School