อาคารลาดพร้าว 25

ที่อยู่ : ถนน14280 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ