อาคารลาดพร้าว 25

ที่อยู่ : ถนน14280 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

อาคารลาดพร้าว 25 Ladprao 25 Building