อาคารบางกอกโพสต์

ที่อยู่ : เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
ผู้ชม ครั้ง

อาคารบางกอกโพสต์ Bangkok Post Building