อาคารใบหยก 2

ที่อยู่ : เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

อาคารใบหยก 2 Baiyoke