อู่หมง 2000

ที่อยู่ : ถนน6419 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ