ปรับสีเว็บปกติ
 

อาคารสวนเจ้าเชตุ

ที่อยู่ : ถนน5376 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ
ผู้ชม ครั้ง

อาคารสวนเจ้าเชตุ Suan Chao Chet Building

13.7460237056945
100.494496822357