อาคารสวนเจ้าเชตุ

ที่อยู่ : ถนน5376 แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ
ผู้ชม ครั้ง

อาคารสวนเจ้าเชตุ Suan Chao Chet Building