โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น

ที่อยู่ :

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น